Tarihçe

Türkiye’de Karbon Derneği kurma fikri 2000 yılından eski tarihlere dayanmaktadır. Karbon Bilimi ve Teknolojisi ile uğraşan Türk araştırmacılar ve mühendisler ilk olarak 1998 yılında Antalya’ da gerçekleştirilen “Design and Control of Advanced Carbon Materials for Enhanced Performance” isimli Nato Yaz Okulunda bir araya gelmişlerdir. Bu spesifik olarak Karbon temalı ilk toplantı olmuştur. 24-25 Nisan 2008 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Yerleşkesinde gerçekleştirilen “Development and Technology of Carbons German-Turkish Joint Symposium” sırasında ilk olarak toplanan dernek kurucu üyeleri ilk toplantılarını yaparak dernek kurma fikrini hayata geçirmişlerdir.

Kurucular biri Üniversitede bir diğeri endüstride yapmak üzere planladıkları toplantılarının ikincisini Aksa Akrilik Fabrikasında yapmışlardır. Takip eden toplantılar Işık Üniversitesi, SKC Karbon Şirket merkezi ve tekrar İstanbul Teknik Üniversitesi olarak devam etmiştir. Kurucu üyelerin yaptıkları toplantılarda tüzük derneğin amaç ve faliyet konuları şekillendirilmiştir. 18-19 Mart 2010 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Carbon Materials for Today and Future Turkish-Japanese Joint Carbon Symposium o güne kadar en geniş katılımın sağlandığı ve dernek kurucularının organizasyonda aktif yer aldığı toplantı olmuş ve Türkiye de Karbon Teknolojisi ve Bilimi ile ilgili potansiyeli ve Dernek kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Sözkonusu faaliyetler uluslararası Karbon Ailesi tarafındanda takip edilmiş ve Türk Karbon Derneği kuruluş aşamasında Asian Carbon Group toplantılarına davet edilmiş ve bu toplantılarda temsil edilmiştir. Karbon Derneği 16 Nisan 2012 yılında resmi olarak kurulmuştur ve Temmuz 2012 Asya Karbon Grubuna üyeliği tescillenmiş ve aynı tarihte Karbon Derneği 2017 uluslarası Karbon Konferansını düzenlemek üzere adaylığını ilan etmiştir.